PULA

ALTERNATYWNA WALUTA
DLA GDAŃSKA

Z PULĄ DOBRO POPŁACA

Pula ma na celu inspirowanie oraz łączenie mieszkańców na rzecz zrównoważonej zmiany Gdańska. Od kwietnia 2023 roku będzie nagradzać pozytywne działania Gdańszczan Dobrymi Monetami, dzięki którym dobro zostanie pomnożone.

Tworzymy społeczność

Pula będzie spajać mieszkańców i lokalnych  partnerów. Będzie pozwalała im poznać się oraz wspólnie działać, promować odpowiedzialne inicjatywy, projekty, produkty i usługi.

Rozwijamy aplikację

Od kwietnia 2023 będzie działać aplikacja, która ma na celu  pokazanie, że dbałość o siebie i bliskich idzie w parze z dbałością o środowisko. Już niedługo początek pilotażu!

Zmieniamy Gdańsk

Współczesny świat dąży ku zrównoważonej zmianie. Stań się ważną cześcią tej zmiany, biorąc udział w naszej nowatorskiej inicjatywie. Zostań innowatorem zmian.

Ambitny projekt naukowców i aktywistów

PULA to efekt projektu Greencoin, realizowanego w konsorcjum sześciu jednostek pod przewodnictwem Politechniki Gdańskiej.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem naukowców i praktyków miejskich. Nasz zespół wieloaspektowo bada, jak motywować mieszkańców Gdańska, by wzmocnić ich działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Na podstawie badań stworzyliśmy Pulę.

Dobre Monety za dobre nawyki

Rdzeń koncepcji PULI opiera się na prostej zasadzie. Zrównoważone zachowania mieszkańców (korzystanie ze zrównoważonego transportu, oszczędność, sprzątanie miejsc publicznych, rozwój terenów zieleni, korzystanie z lokalnych usług ekonomii cyrkularnej) będą wynagradzane Dobrymi Monetami.

Za te monety będzie można nabyć vouchery uprawniające do odbioru nagród u Partnerów. Nagrody mogą stanowić produkty i usługi (lub zniżki na nie) wspierające jeden z wymiarów zrównoważonego rozwoju (ekologiczny, ekonomiczny lub społeczny).

Możliwości współpracy

WSPÓŁPRACA INFORMACYJNA

Współpraca informacyjna polega na udostępnieniu przez nas w aplikacji PULA oraz przez nasze kanały internetowe materiałów promocyjnych Partnera na temat jego działań, wydarzeń i projektów, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

W tej ścieżce współpracy Partner zobowiązany jest przesyłać treści gotowe do publikacji w aplikacji. Konsorcjum zobowiązane jest z kolei do publikacji treści z zawartą informacją o twórcy.

WSPÓŁPRACA W OBIEGU DOBRYCH MONET

Współpraca polegająca na umożliwieniu zarabiania i/lub wydawania Dobrych Monet przez użytkowników w relacji z Partnerem. 

Partner jest zobowiązany, by zaproponować listę produktów/usług, które mogą być kupowane i/lub działań, które mogą być wynagradzane. Konsorcjum jest zobowiązane do oceny zrównoważoności proponowanych rozwiązań, opracowania metody weryfikacji działań i wsparcia w wymianie voucherów.

WSPÓŁPRACA HYBRYDOWA

Forma współpracy łącząca zarówno wymianę informacyji, jak i współudział w obiegu Dobrych Monet.

Jest to pożądana forma, ze względu na wzajemne uzupełnienie się funkcjonalności aplikacji, obejmujących obsługę obiegu Dobrych Monet, tworzenie społeczności i edukację.

Szczegóły dotyczące aplikacji możemy przedstawić w kontakcie bezpośrednim.